Over Doumit

Doumit richt zich op begeleiding en maatschappelijke ondersteuning. Iedereen in de gemeente Oldambt die een duwtje in de rug nodig heeft kan bij Doumit aan de slag.

Doumit doet het anders. Wij zijn kleinschalig en zetten ons in voor mensen die door een handicap of beperking lastig aan het werk kunnen. Zo levert iedereen een bijdrage aan de maatschappij.